жанжалдасу

жанжалдасу
ет. quarrel
ссориться

Kazakh-English dictionary. 2013.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • алжасу — (Гур., Маңғ.) жанжалдасу, ұрысу, араздасу, соқтығу. Бұрын адайлар мен түрікмендер бірнеше рет а л ж а с қ а н еді, қазір ұлттар арасында достық қатынас күшейді (Гур., Маңғ.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • ерегесу — (Сем.: Көкп., Ақс.; Алм., Шел.; ҚХР) ерегісу, жанжалдасу. Бізге е р е г е с к е н ауылнайдың пышыны адам көргісіз (Алм., Шел.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • ит арқа болу — (Орал, Жән.) ұрсысу, керісу, жанжалдасу. Не қыласың бекер и т а рқ а б о л ы п (Орал, Жән.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • кермалдасу — (Шығ.Қаз., Ү Н.; Монғ.) жанжалдасу, ұрсысу, керісу. Шал мен кемпір әрі бері к е р м а л д а с ы п алып, қор ете түсті (Шығ.Қаз., Ү Н.). – Жарайды к е р м а л д а с п а й а қ қояйық, бірақ есіңде болсын өзіңді жақсы ұста (Қ. Жұм., Көкей., 29).… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • кермарласу — (Түрікм.: Ашх., Красн., Таш., Мары) керісу, ұрсысу, жанжалдасу. Бұдан екі үш күндікте екеуі к е р м а р л а с ы п қалған (Түрікм., Таш.). қ. кермалдасу …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • күрең қабақтасу — (Монғ.) ұрсысу, жанжалдасу. Екеуі аяқ асты к ү р е ң қ а б а қ т ас ы п қалды (Монғ.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • қидаласу — (Сем.: Абай, Шұб.; Тау., Қош.) жанжалдасу, шатақтасу. Болыстар өзара қ ид а л а с ы п жүретін (Сем., Абай) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • қиналасу — (Тау., Қош.) жанжалдасу, шатақтасу …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • қораға ат ойнату — (Монғ.) ұрсысу, жанжалдасу. Келді де тойдарыңа неге чақырмадыңдар деп қ о р а ғ а а т о й н а т ы п кетті (Монғ.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • қыйдаласу — (Сем., Абай) жанжалдасу, шатақтасу. Болыстар ылғи өзара қ ы йд а л а с ы п жүретін (Сем., Абай) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • қыйталасу — (Сем., Абай) жанжалдасу, шатақтасу. Олар бір бірімен қ ы й т а л а с ы п жүр (Сем., Абай). Е, е, Әзімбай, неғып жатырсың, бұл! Мына көп кедей көршіңмен қ ы й т ал а с ы п жатқаның қалай? (М. Әу., Абай жолы, II, 19) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”